Drukuj

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.03.2019 r. wydał postanowienie o wpisie do rejestru nowych władz Stowarzyszenia.

- „Sąd doszedł do przekonania, że członkowie zarządu i komisji rewizyjnej na zebraniu dnia 10 sierpnia 2018 r. nie zostali ważnie wybrani”
- Sąd uznał że uchwały na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 18.10.2018 r. o wyborze nowych władz są ważne.

Nowe władze stowarzyszenia :

osoby wchodzące w skład organu - Zarząd Stowarzyszenia :

osoby wchodzące w skład organ nadzoru - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

 Uzasadnienie postanowienia sądu do wglądu przez członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia.