Drukuj
Na posiedzeniu Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka", które odbyło się 9 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała o nowych stawkach opłat członkowskich (Uchwała nr 03/pr01/2020). Od 1 stycznia wynosić one będą:
- Członek zwyczajny – 50,00 zł
- Członek zwyczajny (do 21 roku życia, uczący się) – zwolniony z opłaty
- Członek zwyczajny (między 21 a 26 rokiem życia, uczący się) – 10,00 zł
- Członek nadzwyczajny – 50,00 zł
- Członek honorowy – zwolniony z opłaty
 
Zarząd przypomina jednocześnie, że nie opłacenie składki członkowskiej skutkować będzie niemożliwością udziału w imprezach sportowych, a w dłuższej perspektywie zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, skreśleniem z listy członków.
 
Dziękujemy za opłacenie składki
Zarząd KSN Łuczniczka