Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Każdy serwisy publiczne od czerwca 2015 r. musi spełniać wymagania dostępności, zgodne ze specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Poziom dostępności, który staramy się zapewnić w naszym serwisie to minimum AA, a w część wytycznych na poziomie AAA..

Poprzedni serwis będzie nadal dostępny pod nowym adresem www.stara.łuczniczka.org.pl, jako wersja archiwalna . Użytkownicy będą mógł korzystać z zasobów „starej strony”, która stanowi nierozłączną część aktualnego serwisu. Przełączki do starego serwisu znajdują się w serwisie, jak i w na „starej stronie”.

Będziemy poszukiwać rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność serwisu. Jeśli zdarzy się jakiś problem z dostępnością stron, prosimy o podzieleniem się informacją , zakładka kontakt. Sukcesywnie nowy serwis będzie uzupełniany o niezbędne informację, życzymy zadowolenia z użytkowania serwisu.

Administrator Serwisu