Osoby wchodzące w skład organu - Zarząd Stowarzyszenia :

  • Prezes Łukasz Skąpski ,
  • Wiceprezes Krzysztof Badowski,
  • Członek Zarządu Andrzej Sargalski
  • Skarbnik Danuta Biechowska,
  • Sekretarz Georgina Myler,
  • Członek Zarządu Franciszek Herman,
  • Członek Zarządu Grzegorz Bosek,
 
Osoby wchodzące w skład organ nadzoru - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
  • Przewodnicząca Jadwiga Wegner Henselek,
  • Członek Komisji Ryszard Linka,
  • Członek Komisji Grażyna Adamska,