ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „SHOWDOWN NIE TYLKO DLA MISTRZÓW 2018”- współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 4/2017 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Pucharu Polski w Showdown dla Niewidomych i Niedowidzących.

W związku z realizacją projektu pt. „Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP”- współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 4/2017 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Pucharu Polski w Showdown dla Niewidomych i Niedowidzących.