przypominamy, że w minionym roku (…) odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym została podjęta uchwała o wysokości składek członkowskich. W uchwale tej znalazł się zapis: „Zarząd postanawia utrzymać wysokość składek członkowskich do końca trwania swojej kadencji…

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Sportowcy, Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz śpieszy z bardzo dobrą dla Państwa informacją. Mianowicie przypominamy, że w minionym roku, a dokładnie w terminie 03.01.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym została podjęta uchwała o wysokości składek członkowskich. W uchwale tej znalazł się zapis: „Zarząd postanawia utrzymać wysokość składek członkowskich do końca trwania swojej kadencji, czyli do końca 2026 r.”
Kochane „Łuczniczki” i „Łuczniki”, Nie rzucamy słów na wiatr i słowa dotrzymujemy. W związku z powyższym składki członkowskie w 2024 roku zostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
Korzyści z bycia Członkiem naszego Klubu i opłacania składek członkowskich:
 
• możliwość korzystania z całej infrastruktury sportowej oferowanej przez Klub,
• Możliwość udziału w stacjonarnych i wyjazdowych szkoleniach sportowych,
• Możliwość wyjazdu na turnieje, zawody, imprezy sportowe.

Z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnieni są:

• Członkowie Wspierający,
• Członkowie Honorowi,
• Członkowie Zwyczajni do 18 roku życia.

Składki członkowskie należy uiścić do 31 marca 2024 r. Można to zrobić w następujący sposób:

• Osobiście w siedzibie Klubu (poniedziałek-czwartek, 09:00-15:00),
• Przelewem bankowym na rachunek: 68 8142 0007 0000 7126 2000 0002, Bank Spółdzielczy (tytuł przelewu: Składki członkowskie 2024).

Zachęcamy do opłacania składek i korzystania z wszystkich możliwości, które daje członkostwo w KSN Łuczniczka Bydgoszcz!
Ze sportowym pozdrowieniem!
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz