Osoby wchodzące w skład organu - Zarząd Stowarzyszenia :

  • Prezes Łukasz Skąpski ,
  • Wiceprezes Łukasz Cichy,
  • Wiceprezes Marek Janakowski,
  • Członek Zarządu Agnieszka Bardzik,
  • Członek Zarządu Jerzy Hołderny,
 
Osoby wchodzące w skład organ nadzoru - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
  • Przewodniczący Zbigniew Berczyński,
  • Członek Komisji Przemysław Musiał,
  • Członek Komisji Zbigniew Murawski,